วีซ่าทำงาน - ใบอนุญาตทำงาน

ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

...
รับทำวีซ่า

รับทำวีซ่า ธุรกิจ non-B
รับทำวีซ่าติดตาม non-O

...
ใบอนุญาตทำงาน

รับทำ ใบอนุญาตทำงาน (Blue book)